Jean-Marc Goossens is een ondernemingsadvocaat die gedurende meer dan 25 jaar gespecialiseerd is in internationale bemiddeling en internationale investeringen.
Hij is tevens een vooruitstrevende en gerenommeerde Blockchain-advocaat.

Advocaat Jean-Marc Goossens is lid van de balie te Brussel, de hoofdstad van Europa. Zijn internationale cliënten zijn voornamelijk afkomstig van Europa en Azië. Mr. Goossens heeft kantoren in Brussel en Beijing, maar hij is ook bereid te reizen en cliënten in hun land te bezoeken.

JURIDISCHE ASPECTEN BLOCKCHAIN

JURIDISCHE ASPECTEN BLOCKCHAIN

Advocaat Jean Marc Goossens biedt juridische diensten op maat aan elke cliënt die met Blockchain technologie werkt en toegespitst op de specifieke behoeften van elke cliënt. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf in orde blijft met de voortdurend evoluerende wet- en regelgeving inzake Blockchain en Cryptocurrency. Mr Jean-Marc GOOSSENS heeft in 2020 het sociale netwerk over Blockchain, DeFi en Artificial Intelligence https://www.4Blockchainers.com opgericht en heeft in 2021 de cryptocurrency Art Can Die Coin https://www.artcandiecoin.com opgericht..

Waarmee we u kunnen helpen :

 • White Papers
 • Slimme contracten (Smart Contracts)
 • ICOs (Initial Coin Offerings)
 • IEOs (Initial Exchange Offerings)
 • ISOs (Initial Securities Offerings)
 • STOs (Security Token Offerings)
 • Utility Tokens
 • Algemeen juridisch advies en opstellen van alle documenten voor Blockchain- en Cryptocurrency-projecten
 • White Papers
 • Slimme contracten (Smart Contracts)
 • ICOs (Initial Coin Offerings)
 • IEOs (Initial Exchange Offerings)
 • ISOs (Initial Securities Offerings)
 • STOs (Security Token Offerings)
 • Utility Tokens
 • Algemeen juridisch advies en opstellen van alle documenten voor Blockchain- en Cryptocurrency-projecten

INTERNATIONALE BEMIDDELING

INTERNATIONALE BEMIDDELING

Advocaat Jean-Marc Goossens is een gerenommeerde internationale bemiddelaar die gebruik maakt van zijn uitgebreide interculturele ervaring (Europa/VS/Azië). Culturele miscommunicatie kan meningsverschillen waarmee men geconfronteerd wordt in een internationale commerciële context intensifiëren.

Omdat hij wereldwijd in verschillende culturen heeft gereisd, gewerkt en gewoond, is mr. Goossens in staat gesprekken tussen partijen met verschillende culturele achtergronden met succes en gevoeligheid te begeleiden. Zijn doel is op een eenvoudige manier een resolutie te bewerkstelligen zodat deze begrepen wordt in het kader van de verschillende culturen van de partijen.
Als internationale advocaat met jarenlange ervaring, is hij in staat de juridische kwesties te doorgronden die gepaard gaan met dit soort onderhandelingen. Advocaat Goossens helpt partijen “outside the box” denken voor mogelijke oplossingen en verruimt daardoor het bereik van de mogelijke oplossingen.

Bemiddeling is een onderhandeling die vergemakkelijkt wordt door een neutrale vertrouwenspersoon. De rol van de bemiddelaar bestaat erin om mensen te helpen hun problemen op te lossen en om tot een akkoord te komen. Dit kan bestaan uit het finaliseren van een akkoord, het oplossen van een conflict, het opzetten van efficiënte communicatie of het opbouwen of verbeteren van relaties. Het is een vertrouwelijk proces waarbij hetgeen bediscussieerd wordt of hetgeen overeengekomen wordt niet aan derden verspreid zal worden zonder een voorafgaand akkoord van alle partijen.

De voordelen van bemiddeling zijn:

Hoewel een bemiddelaar een honorarium mag aanrekenen gelijkaardig aan dat van een advocaat, neemt het bemiddelingsproces gewoonlijk minder tijd in beslag dan een zaak door de standaard juridische kanalen loodsen. Minder tijd betekent minder geld en (on)kosten per uur.

Hoewel rechtszittingen openbaar zijn, blijft bemiddeling strikt vertrouwelijk. Alleen de partijen die betrokken zijn bij het geschil en de bemiddelaar of bemiddelaars weten wat er gebeurt.

Bij bemiddeling hebben de partijen meer controle over de resolutie. In een rechtszaak krijgen de partijen een resolutie, maar de rechter of een jury heeft daar controle over. Bij bemiddeling is de kans groter dat een resultaat wordt bereikt dat beide partijen tevredenstelt.

Omdat een resultaat wordt bereikt wanneer de partijen met elkaar samenwerken en een wederzijds aanvaardbare resolutie bereiken, is naleving van de gemedieerde overeenkomst meestal hoog. Dit vermindert verdere kosten omdat de partijen geen advocaat in dienst dienen te nemen om naleving van de overeenkomst af te dwingen. De bemiddelde overeenkomst is echter volledig afdwingbaar in een rechtbank.

INTERVIEW

MAAK KENNIS MET JEAN-MARC GOOSSENS
Internationale advocaat, expert in vastgoedinvesteringen en lid van een Papoea-stam

Bron: The League of Extraordinary Travellers

Het lijkt wel of Jean-Marc voor advocaat in de wieg gelegd is. Hij begon zijn professionele loopbaan in de vroege jaren negentig als de juridische sidekick van de Franse Formule 1-racer Bertrand Gachot, woonde in een stam in Papoea-Nieuw-Guinea gedurende drie maanden, opende een kantoor in Beijing en verwierf een intrigerende internationale reputatie. Vandaag is hij niet minder ambitieus dan toen.
Read the full article

INTERNATIONALE INVESTERINGEN

INTERNATIONALE INVESTERINGEN

 • Als eerste stap,
  Mr. Goossens stelt een internationaal financieel, juridisch en fiscaal plan samen aangepast aan de specifieke situatie van elke cliënt.
 • Als tweede stap,
  Mr. Goossens verwijst de cliënt naar plaatselijke specialisten (gespecialiseerde lokale advocaten, vastgoedmakelaars, accountants, bankiers) om het project tot uitvoering te brengen.
 • Als derde stap,
  Mr. Goossens overziet de implementering van het project en blijft nauw samenwerken met de cliënten als hun bevoorrechte contactpersoon.

VS

U wilt in de VS vastgoed kopen of er investeren? U wilt immigreren of zakendoen in de VS?

Particulieren

 • Aankopen van vastgoed (appartementen / huizen / zaken)
 • Immigratie (alle soorten visums en geassocieerde investeringen)
 • Investeringen in vastgoed (beleggingsfondsen, vastgoedbeleggingsmaatschappijen en investeerdersgroepen oprichten en beheren)
 • Internationale belastingheffing en het vermijden van dubbele belasting

Bedrijven

 • Oprichten van allerlei soorten vennootschappen, opstellen van operationele overeenkomsten en statuten, beheer
 • Acquisitie, fusie, oprichten van dochterondernemingen, wederverkoop van bedrijven
 • Investeringen in vastgoed (beleggingsfondsen, vastgoedbeleggingsmaatschappijen en investeerdersgroepen oprichten en beheren)
 • Vermijden en beslechten van geschillen van aandeelhouders
 • Lobbywerk
 • Internationale belastingheffing en het vermijden van dubbele belasting

THAILAND

U wilt in Thailand vastgoed kopen of er investeren? U wilt immigreren naar of zakendoen met Thailand?

Particulieren

 • Vastgoed aankopen (op een veilige manier)
 • Immigratie (alle typen visums)
 • Internationale belastingheffing en het vermijden van dubbele belasting

Bedrijven

 • Oprichten van allerlei soorten ondernemingen
 • Acquisitie, fusie, oprichten van dochterondernemingen, wederverkoop van bedrijven
 • Internationale belastingheffing en het vermijden van dubbele belasting

ONAFHANKELIJKHEID

Omdat mr. Goossens volledig onafhankelijk is, d.w.z. hij is niet gebonden aan een financiële instelling, is zijn advies het resultaat van een analyse van alle economische, financiële, politieke en juridische factoren en neemt het alle producten in alle markten wereldwijd in overweging.

VERTROUWELIJKHEID

Als lid van de balie te Brussel is mr. Goossens gebonden door het beroepsgeheim, wat niet het geval is voor traditionele financiële adviseurs. Alle informatie wordt dus met de grootste discretie behandeld en bewaard.

Het staat de cliënt vrij het advies te volgen of af te wijzen en de cliënt heeft te allen tijde volledige controle over zijn activa. Mr. Goossens zal nooit een financiële transactie uitvoeren in naam van zijn cliënten. Het gegeven advies en het gecompileerde profiel van elke cliënt wordt geheimgehouden en de cliënt kan het bijwerken wanneer hij of zij dat wenst.

De crisis heeft duidelijk de noodzaak aangetoond voor een nieuw type van juridische en financiële adviseur die beschikt over veel ruimere vaardigheden.

We moeten onze conclusies trekken uit de crisis:

Het zou het einde kunnen betekenen van het huidige kapitalisme dat gebaseerd is op snelle winsten, op investeringen met geleend geld en op buitensporige kredietgroei. Het hele systeem dient terug in dienst van de echte economie te worden gesteld. Financiële instellingen negeerden of verborgen hun problemen en bleven hun dubieuze producten verkopen zonder inachtneming van hun verplichtingen.
Heel wat mensen verloren vertrouwen in het systeem. Ze weten niet meer waar ze in willen investeren en bij wie ze terecht kunnen voor goed advies. We leven in uitzonderlijke tijden. Immense middelen worden op plaatselijk, nationaal en supranationaal vlak aangewend om de financiële en economische wereld te saneren en te stimuleren.

Daarom dient in dit economische klimaat een professionele financiële adviseur over de volgende vaardigheden beschikken:

 • Traditionele financiële, fiscale en economische vaardigheden;
 • Totale onafhankelijkheid, vooral met betrekking tot financiële instellingen;
 • Politieke vaardigheden en capaciteit voor lobbywerk op internationaal niveau;
 • Grondige kennis van de wetgeving.

Dankzij de expertise die hij heeft opgedaan in zijn indrukwekkende loopbaan, combineert mr. Jean-Marc Goossens deze uiteenlopende kwalificaties.

Als lid van de balie te Brussel is mr. Goossens gebonden door strikte regels wat betreft juridische kosten en de betaling van zijn honorarium.

Het honorarium wordt bepaald door allerlei factoren, zoals de vaardigheid en ervaring van mr. Goossens, het te investeren bedrag, de financiële situatie van de cliënt en de exclusiviteit van de informatie die aan de cliënt wordt gegeven.

Indien u het ingevulde formulier via e-mail naar mr. Goossens stuurt, ontvangt u een verzoek tot betaling. Omdat mr. Goossens gebonden is door strikte regels, heeft de cliënt een garantie dat hij of zij de best mogelijke diensten ontvangt voor de vergoeding die in rekening wordt gebracht.

LIVE CONSULTATIE

Consultaties worden aangerekend op uurbasis of op basis van een vast bedrag, eventueel verhoogd met bijkomende kosten, zoals reis- of secretariaatskosten. Mr. Goossens is bereid om buiten België te reizen voor een consultatie, zelfs buiten Europa indien nodig.

Neem contact met mij op   

ONLINE CONSULTATIE

De cliënt vult een gedetailleerde elektronische vragenlijst in die zijn persoonlijke, burgerlijke, professionele, financiële, juridische en fiscale situatie uiteenzet, zowel als de nagestreefde doelen en het beleggingsprofiel. Vervolgens ontvangt de cliënt een e-mail met het persoonlijke advies van mr. Goossens. Deze materie is uitermate geschikt voor dit type van benadering en heeft het grote voordeel dat het snel is en kosten vermindert.

Neem contact met mij op   

INVESTEREN IN VASTGOED IN MIAMI

JEAN-MARC GOOSSENS
ADVOCAAT BIJ DE BALIE TE BRUSSEL

Mr. Goossens biedt een volledig gamma van diensten aan.

Sinds de crisis van 2008 heeft advocaat Goossens de markt in Miami bestudeerd. Op die manier heeft hij een uitzonderlijk netwerk van professionele contacten opgebouwd.

Indien u dat wenst kan advocaat Goossens u specifiek en gedetailleerd advies over dit onderwerp bezorgen, zowel van een juridisch standpunt maar ook door de volgende stappen te implementeren.

Als u een meer uitgebreide service wenst, is mr. Goossens bereid u te ontvangen in zijn kabinet of u bij u thuis te ontmoeten om samen een reis naar Miami te plannen. Deze reis omvat de noodzakelijke afspraken met plaatselijke vastgoedagenten, advocaten, bankiers, accountants en andere specialisten die door hem persoonlijk worden geselecteerd.

Mr. Goossens kan u ofwel vertegenwoordigen of, indien gewenst, u vergezellen en begeleiden tijdens uw reis. Advocaat Goossens biedt u een ’à la carte‘ dienst aan en kan bijgevolg garanderen dat uw investering in alle discretie en veilig wordt behandeld.

Gedetailleerd advies

Persoonlijke ontmoeting

Vertegenwoordiging

“À la carte” service

Veilig en discreet