home
Curriculum vitae
Services
Online Consultation
fees
Contact
 EN FR NL DE

Online advies

Indien u via mail een advies wil ontvangen, dient u het onderstaande elektronische formulier in te vullen.

Uw specifieke situatie zal door mr. Goossens persoonlijk geanalyseerd worden.  Hierbij neemt mr. Goossens economische, financiële, fiscale en juridische factoren in acht.
Als advocaat ingeschreven aan de Balie van Brussel, is mr. Goossens wettelijk gebonden aan het beroepsgeheim. Alle ontvangen informatie zal dus met de grootste discretie behandeld en bewaard worden.

U zult eerst per e-mail een verzoek tot betaling ontvangen en pas dan gaat mr. Goossens van start. Om veiligheidsredenen worden deze honoraria via bankoverdracht betaald.

Als advocaat ingeschreven aan de Balie van Brussel, is mr. Goossens aan strikte regels betreffende de kostprijs en de betaling van zijn honoraria gebonden.
U hebt dus een wettelijke garantie dat u wel degelijk een advies zal ontvangen na betaling.
Binnen twee weken na ontvangst van de betaling zal u via e-mail een advies toegestuurd worden.

Formulier

Voornaam * Naam *
Adres *
Postcode * Plaats *
Provincie Land *
Telefoon E-mail *
Wanneer bent u geboren?
Welke nationaliteit heeft u?
Op welk adres bent u wettelijk gedomicilieerd? *
Hebt u een of meerdere andere verblijfplaatsen?
Bent u ongetrouwd, weduwenaar/weduwe, gescheiden, feitelijk gescheiden, wettelijk gescheiden?
Bent u getrouwd?
Onder welk stelsel bent u getrouwd?
Bent u wettelijk samenwonend?
Heeft u kinderen, hoeveel?
Wat is uw beroep?
Heeft u een of meerdere bijberoepen, welke?
Als u gepensioneerde of rentenier bent, welk(e) beroep(en) heeft u dan reeds uitgeoefend?
Hebt u andere bronnen van inkomsten, welke?
Hoeveel bedragen uw inkomsten op jaarbasis?
Hoeveel spaargeld kan u opzijzetten op jaarbasis?
Van welke beleggingsvormen maakt u momenteel gebruik?
Hoeveel beleggingsoperaties (aankopen en verkopen) voert u gemiddeld uit per jaar?
Voor welk bedrag gemiddeld?
Hoeveel geld wilt u investeren? *
Wanneer wilt u opnieuw over dit bedrag kunnen beschikken? *
Wat zijn uw voornaamste investeringsdoelstellingen?
  Veiligheid en bescherming van het kapitaal op elk moment
  Een veiliggesteld rendement en sterk beperkte beursgerelateerde risico's
  Een verdeling van mijn vermogen realiseren dat zowel obligatierendement als meerwaarde van aandelen mogelijk maakt.
  De groei van mijn kapitaal, waarvoor ik bereid ben een zeker risico te lopen
  De groei van mijn kapitaal op lange termijn. Hiervoor wil ik voornamelijk in aandelen investeren
Aanvullende opmerkingen
Als advocaat aan de Balie van Brussel, is mr. Goossens gebonden aan het beroepsgeheim. Alle ontvangen informatie wordt dus met de grootste discretie behandeld en bewaard
Verificatiecode *
   
     * Vereiste velden
Jean-Marc Goossens Attorney at law at the bar of Brussels
Website: Projectweb